Půjčení obytného vozu je jednoduché. Základní postup se dá popsat těmito body.

1. Nezávazná rezervace

Na základě Vašeho zájmu, který projevíte odesláním rezervačního formuláře, předběžně zarezervujeme zvolený termín. Emailem obdržíte návrh smlouvy a fakturu na úhradu zálohy ve výši 30% z ceny půjčovného. Do termínu splatnosti pro Vás vozidlo nezávazně rezervujeme, v případě neuhrazení ho uvolníme pro dalšího zájemce.

2. Úhrada zálohy

Uhrazením zálohy se stane Vaše rezervace závaznou. Emailem obdržíte daňový doklad a můžete se začít těšit na Vaši cestu.

3. Doplatek nájemného

Nejpozději 30 dnů před termínem odjezdu uhradíte doplatek nájemného.

4. Převzetí vozidla

Ve sjednaný den Vám předáme připravené vozidlo. Samozřejmě Vás podrobně seznámíme s obsluhou. A Vy můžete vyrazit vstříc novým zážitkům.

Bonus pro Vás:

Pokud to rezervační kalendář umožní, poskytneme Vám zdarma obytné auto o den dříve k přípravě a balení. Rovněž vrácení Vám umožníme zdarma o den později.

Pro jakýkoliv dotaz nás neváhejte kontaktovat.